Grupul civic DizAbil.Eu Vrancea a implementat în perioada 1 octombrie – 3 decembrie 2022 proiectul Informați Pentru O Viață Mai Bună, finanțat prin programul Start ONG.

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

Pentru protectia sănătății fizice și mentale a persoanelor cu handicap, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri specifice:

Persoanele cu handicap au acces liber și egal la orice formă de educație, indiferent de vârstă, în conformitate cu tipul, gradul de handicap și nevoile educaționale ale acestora.

În vederea asigurării accesului persoanelor cu handicap la obținerea unei locuințe, autoritățile publice au obligația să ia măsuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru închirierea, la nivelurile inferioare, a locuințelor care aparțin domeniului public al statului ori unităților administrativ teritoriale ale acestuia.

Autoritățile competente ale administrației publice au obligația să faciliteze accesul persoanelor cu handicap la valorile culturii, la obiectivele de patrimoniu, turistice, sportive și de petrecere a timpului liber.

  • Credit cu dobandă subvenționată
  • Rovinietă
  • Prestații sociale

Autoritățile administrației publice locale, precum și societățile comerciale ce dețin licențe de traseu au obligația să ia următoarele măsuri specifice în vederea asigurării transportului în comun al persoanelor cu handicap:

a) să se prezinte din oficiu pentru evaluare/reevaluare la structurile competente în domeniu;

Documentele necesare în vederea încadrării într-un grad de handicap

Documentele necesare în vederea încadrării într-un grad de handicap, conf. HG. 430/2008 cu modificările ulterioare, sunt următoarele:
1. Referat in original de la medicul specialist 

CERERE-TIP de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de hándicap
Declatație aparținător pe propria răspundere
Cerere aparținător pentru schimbarea opțiunii de la indemnizație de însoțitor la asistent personal
Cerere aparținător pentru schimbarea opțiunii de la asistent personal la indemnizație de însoțitor

Gradul grav de handicap (l) cu asistent personal:
– scutire impozit pe venit (institutie responsabilă : Angajator- conform Codului Fiscal);
– scutire impozit pe locuință (instituție responsabilă: Autoritatea publică locală – conform Codului Fiscal);