Categoriile de persoane ce pot beneficia de ajutor public judiciar


De ajutorul public judiciar pot beneficia persoanele care nu au venituri sau au venituri insuficiente, precum şi orice persoană fizică cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene care îndeplineşte criteriile.
Acest ajutor poate fi acordat inclusiv pentru executarea silită a hotărârilor judecătoreşti sau a altor titluri executorii. De asemenea, se acordă ajutor atât în cauzele civile, comerciale, administrative, de muncă şi asigurări sociale, excepţie făcând cauzele penale.
OUG 51/2008 prevede că ajutorul judiciar se poate acorda separat sau cumulat, fără a putea depăşi într-o perioadă de un an suma maximă echivalentă cu 12 salarii minime brute pe ţară la nivelul anului în care a fost formulată cererea. În cazul în Categoriile de persoane ce pot beneficia de ajutor public judiciarcare procesul va fi pierdut, există posibilitatea să fie restituite sumele primite ca ajutor. Aceste lucruri îi sunt puse în vedere solicitantului chiar în momentul depunerii cererii.
Ministerul Justiţiei poate oricând să facă verificări la sesizarea oricărei persoane interesate, cu privire la realitatea situaţiei materiale a celui ce a beneficiat de acest ajutor. „Verificările pot fi făcute oricând, timp de 2 ani de la data acordării acesteia“, arată articolul 40 din Ordonanţă.