Cum iti poti schimba medicul de familie


Orice persoană care este asigurată la sistemul public al asigurărilor sociale are dreptul să își schimbe medicul de familie, indiferent de motivele care stau la baza deciziei sale. Procedura este simplă și nu presupune prea multă birocrație.
    Potrivit legii, persoanele cu asigurare de sănătate își pot schimba medicul de familie doar în condițiile în care au trecut cel puțin 6 luni de la data la care s-au înscris pe listele ultimului medic. Astfel, tot ceea ce trebuie să facă asiguratul este să adreseze o cerere medicului pe lista căruia vrea să se înscrie, în care trebuie să specifice numele medicului actual. După ce a înregistrat cererea, medicul de familie cel nou trebuie să anunțe, în maxim 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat pacientul. „Persoanele înscrise care doresc să îşi schimbe medicul de familie vor adresa o cerere de înscriere prin transfer, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 A la ordin, medicului de familie la care doresc să se înscrie, precizând numele medicului de la care pleacă. Medicul de familie primitor are obligaţia să anunţe în scris (prin poştă), în maximum 15 zile lucrătoare, medicul de familie de la care a plecat persoana. Medicul de familie de la care pleacă persoana are obligaţia să transmită fişa medicală în copie certificată prin semnătură şi parafă că este conform cu originalul, prin poştă, medicului primitor, în termen de 15 zile lucrătoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleacă persoana păstrează originalul fişei medicale, conform prevederilor legale în vigoare”, se arată în Contractul Cadru.
    Este important de reținut faptul că pacientul trebuie să prezinte noului medic de familie documentele care îi atestă calitatea de asigurat.

      Iuliana Prunila-Negoita