Drepturile Persoanelor cu Dizabilități

Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficiențelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale și/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu șanse egale la viața societății, necesitând măsuri de protecție în sprijinul integrării și incluziunii sociale.

Drepturile persoanelor cu handicap
Persoanele cu handicap beneficiază de drepturi la:
a) ocrotirea sănătății – prevenire, tratament si recuperare;
b) educație și formare profesională;
c) ocuparea și adaptarea locului de muncă, orientare și reconversie profesională;
d) asistență socială, respectiv servicii sociale și prestații sociale;
e) locuință, amenajarea mediului de viață personal ambiant, transport, acces la mediul fizic, informațional și comunicațional;
f) petrecerea timpului liber, acces la cultură, sport, turism;
g) asistență juridică;
h) facilități fiscale;
i) evaluare și reevaluare prin examinarea la domiciliu a persoanelor nedeplasabile de către membrii comisiei de evaluare, la un interval de doi ani.