Legea nr. 193/2015 - modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Legea nr. 193/2015 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 518 din 13 iulie 2015.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
 

1. La articolul 26, litera c) va avea urmatorul cuprins:

„c) scutire de la plata taxei asupra autoturismelor, motocicletelor cu atas si mototriciclurilor;”.

2. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Persoanele cu handicap, precum si insotitorii sau, dupa caz, asistentii personali ai acestora, detinatori de autoturisme, beneficiaza de scutire de la plata tarifului de utilizare a retelelor de drumuri nationale, prevazut in Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Scutirea prevazuta la alin. (1) se aplica pentru un singur autoturism detinut de fiecare din persoanele indreptatite potrivit prevederilor alin. (1).”
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

Bucuresti, 7 iulie 2015.
Nr. 193.

date