Modalitatea de decontare a transportului in cazul persoanelor cu dizabilitati

Din acest an, persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot alege între decontarea carburantului, dacă vor să se depleseze cu maşina proprie, şi bilete gratuite la transportul interurban.

Cine sunt beneficiarii:

– persoanele cu handicap,

– reprezentanții legali ai acestora,

– părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii,

Care sunt beneficiile

  • acordarea gratuităţii la transportul interurban sau
  • decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

De când vor putea fi făcute deconturile:

Procedura a intrat în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

ATENȚIE:

Dacă ați optat  pentru decontarea carburantului, nu mai primește bilete de transport interurban nici asistentul personal al persoanei cu handicap grav.

Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.

Care este perioada de decontare:

Procedura a intrat în în vigoare în ianuarie 2021, iar decontarea efectivă se face în maximum 60 de zile.

Decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul se face pentru o perioadă de 12 luni, cuprinsă în perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

 

Cum se face decontul:

Decontarea carburantului se face  în baza următoarei cereri de decontare:

 

 

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Cererea de decontare cuprinde:

  • o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap,
  • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont:

Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei și este însoțită de bonul/bonurile fiscale de carburant, emise de societăţile de distribuţie a produselor petroliere.

Câte călătorii pot fi decontate:

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an: 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

 

Descarcati FORMULAR