Tratamente gratuite prin formularul E112

Daca ai nevoie de un tratament pe care nu il poti primi in tara, atunci poti solicita sa urmezi acest tratament intr-una din tarile U.E. cu ajutorul formularului E112.
Pentru a beneficia de formularul E112, pacientul trebuie să fie, în primul rând, asigurat. Pentru eliberarea acestui formular sunt necesare mai multe documente: o cerere, copie după actul de identitate, dovada calităţii de asigurat, dosarul medical (recomandare medicală, raportul întocmit de un medic dintr-un spital universitar sau judeţean, din care să rezulte diagnosticul şi faptul că serviciul medical solicitat nu poate fi efectuat în timp util în niciuna dintre unităţile sanitare din ţară), dar şi confirmarea scrisă din partea unităţii sanitare din statul membru UE sau al Spaţiului Economic European în care se intenţionează efectuarea tratamentului.
Formularul E112 se eliberează înainte de plecarea persoanei beneficiare în străinătate, dar poate fi eliberat şi după plecarea acesteia dacă, din motive de forţă majoră, nu a putut fi eliberat anticipat.

date

Tags