Workshop cu tema „Curriculumul şcolar pentru copiii cu dizabilităţi: nevoi şi perspective pentru dezvoltare”

Iuli-Ana's picture

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a organizat ieri, 7 iunie 2016, la sediul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (IŞE) un workshop cu tema „Curriculumul şcolar pentru copiii cu dizabilităţi: nevoi şi perspective pentru dezvoltare”.
Workshop-ul a fost moderat de Secretarul de stat Monica Cristina Anisie şi directorul Institutului de Ştiinţie ale Educaţiei, Ciprian Fartuşnic.
Au participat reprezentanţi din sistemul de învăţământ preuniversitar şi superior, precum şi reprezentanţi ai altor instituţii şi organizaţii neguvernamentale cu relevanţă în domeniu.
Întâlnirea a avut loc în contextul procesului de elaborare a noului curriculum naţional pentru elevii cu dizabilităţi cuprinşi în învăţământul special şi de masă.
„Workshop-ul reprezintă un prim demers dintr-o serie de activități prin care Ministerul Educației își asumă construirea și asigurarea unui parcurs educațional corect și eficient, care să asigure egalitatea de acces, egalitatea în drepturi, precum și egalitatea de șanse. Am considerat că este necesară acestă întâlnire pentru a stabili principiile de lucru și termenele pentru elaborarea planurilor cadru și a programelor, respectiv adaptarea acestora pentru elevii cu dizabilități/cerințe educaționale speciale”, a declarat Monica Cristina Anisie în cadrul întâlnirii.
Participanții au convenit să sprijine prin expertiza proprie procesul de analiză a proiectelor de planuri-cadru pentru învățământul special, cât și să contribuie, în cadrul unui parteneriat extins, la elaborarea unui document de politici care să fundamenteze întregul proces de schimbare curriculară în învățământul special.
Educaţia incluzivă reprezintă una dintre priorităţile sistemului de educaţie din România care solicită un efort comun la nivelul tuturor componentelor decizionale, axate pe valori precum echitatea, participarea şi respectul pentru diversitate şi diferenţă.
În România, educaţia copiilor cu dizabilităţi şi/sau CES este implementată de o serie de instituţii educaţionale cu diferite atribuţii în acest domeniu, fiind subiectul mai multor programe şi proiecte care contribuie la dezvoltarea şi adaptarea sistemului de învăţământ la nevoile specifice ale acestora.
Sursa: http://www.edu.ro

Categorii: 

Tags: