Cum poti obtine stimulentul de 1.000 de lei, destinat copiilor cu handicap din Bucuresti

vasy's picture

Potrivit Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti (DGASMB), solicitanţii stimulentului trebuie să depună, în original, o cerere tip, care poate fi completată la locaţia de depunere sau poate fi descărcată de pe site-ul www.dgas.ro, certificat de naştere al copilului, actul de identitate al reprezentantului legal, actul de identitate al celuilalt părinte, certificatul de căsătorie sau de divorţ al părinţilor, actul de identitate al copilului (pentru copiii peste 14 ani), certificatul de încadrare în grad de handicap, extras de cont pentru plata prin transfer bancar şi, dacă este cazul, decizie tutore şi act de identitate tutore şi hotărâre plasament şi act de identitate asistent maternal.

Actele se prezintă la Complexul de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele numărul 17A, Sector 4, Bucureşti, pe latura din spre Aleea Ciceu, lângă Spălatoria Socială, de luni-vineri între orele 9.00-15.00 (staţia de metrou Apăratorii Patriei, sau RATB numerele 232, 102 staţia Ciceu).

De asemenea, actele pot fi trimise şi prin email la adresa stimulent.copiidizabilitati@gmail.com.
„Actele menţionate anterior se vor transmite scanate, la rezoluţie bună, în format pdf. sau jpeg. Actele se vor transmite toate într-un singur e-mail. Recomandăm evitarea deplasării şi transmiterea documentelor în format electronic. Vă asigurăm că toate cererile vor fi înregistrate şi procesate”, susţin reprezentanţii Direcţiei.

De stimulentul financiar vor beneficia copiii cu handicap, cu domiciliul sau reşedinţa pe raza administrativ teritorială a Municipiului Bucureşti. Copiii trebuie să aibă vârsta de până la 18 ani şi să aibă cel puţin unul dintre părinţi are domiciliul stabil pe raza Municipiul Bucureşti.

„La depunerea dosarului, beneficiarul este obligat să prezinte toate actele în original (dacă beneficiarul optează pentru depunerea actelor la sediul Complexului de Servicii Sociale Ominis din Aleea Turnu Măgurele nr. 17A, Sector 4, Bucureşti)”, conform comunicatului DGASMB.
În plus, în momentul în care se va stabili cine beneficiază de acest stimulent, se va verifica dacă părinţii au amenzi RATB, rutire, de tulburare a liniştii publice, neachitate.
Actele se depun o singură dată, pe perioada de valabilitate a certificatului de handicap.

Categorii: