Cardul european pentru dizabilitate

Cardul european pentru dizabilitate este documentul care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber etc., în funcție de pachetele de beneficii stabilite de statele membre ale Uniunii Europene participante la proiect, până în august 2020.  Beneficiile naționale sunt reprezentate de accesul gratuit la evenimentele culturale, sportive și de petrecere a timpului liber.

Persoanele care pot beneficia de card sunt:

a.  copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia pentru protecţia copilului din judeţele, respectiv sectoarele municipiului Bucureşti;

b. persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din județele, respectiv sectoarele municipiului București sau a deciziei eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

Actele necesare:

– Cerere de înscriere (descarcă de aici) și

– Fotografie recentă (tip buletin).

Inscrierea se poate face:

electronic: prin trimiterea documentelor scanate pe adresa de e-mail a DGASPC-ului din județul sau sectorul de domiciliu;

personal sau prin reprezentant: prin depunerea documentelor la sediul DGASPC-ului din județul sau sectorul de domiciliu.

 

Proiectul reprezintă o contribuție inovativă, la nivel național, pentru recunoașterea reciprocă a dizabilității în România și în alte țări membre UE, participante la proiect. Proiectul dezvoltă cadrul legal și organizațional necesar emiterii Cardului European pentru Dizabilitate, ce va asigura posesorilor accesul la pachetele de beneficii, agreate național. Proiectul se adresează unui grup țintă format din: 50.000 persoane cu dizabilități din România și persoane cu dizabilități din alte state membre UE participante la proiect, care vor accesa în România și statele partenere, pachetele naționale de beneficii.

Se așteaptă ca proiectul să aibă un impact pozitiv asupra libertății de mișcare a persoanelor cu dizabilități concomitent cu dezvoltarea strategiilor naționale cu referire la recunoașterea reciprocă a beneficiilor, ca un prim pas în România spre un proces coerent la nivel european.

sursa: dizab.eurocard.gov.ro