Documentele necesare în vederea încadrării într-un grad de handicap

Documentele necesare în vederea încadrării într-un grad de handicap

Conform HG. 430/2008 cu modificările ulterioare, sunt următoarele:
1. Referat in original de la medicul specialist privind situația medicală prezentă cu :
-diagnosticul clinic (specificat si debutul);
-deficiența funcțională;
-investigații care susțin deficiența;
-măsuri de recuperare.
2. Scrisoare medicală tip de la medicul de familie în original (completata integral, ANTECEDENTE+ istoricul bolii).
3. Anchetă socială de la primaria de domiciliu în original.
4. Copie xerox act de identitate (inclusiv pagina cu domiciliul actual(mutație)ÎN TERMEN DE VALABILITATE.
5. Cupon de pensie/ adeverința de salariat/venit.
6. Decizie de pensionare-copie+original
7. Alte documente medicale (bilete ieșire spital, etc, care vizează afecțiunea din referate) xerox și original.
8. Investigații paraclinice recente care sustin diagnosticul din referat.
9. Dosar incopciat 1/1.
10. Cerere- tip de evaluare complexă conf. H.G.430/2008 (de la Primaria de domiciliu sau de la registratura D.P.P.D.A.P.V). Descarcă !
11. Certificat de încadrare în grad de handicap(copie + original).