Drepturile adultilor cu handicap ce traiesc in centre rezidentiale

Codul drepturilor beneficiarilor centrelor rezidenţiale prevede că toate persoanele adulte cu handicap au dreptul să fie informate (ele şi reprezentanţii lor), cu privire la drepturile şi responsabilităţile în calitate de beneficiare ale serviciilor centrelor rezidenţiale, să participe şi să fie consultate cu privire la toate deciziile care le privesc. 
Codul amintit dă dreptul adulţilor cu handicap ce trăiesc într-un centru rezidenţial: de a-şi desfăşura activităţile într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim; de a decide şi a-şi asuma riscurile (direct sau prin reprezentanţi legali) în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile; de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale; de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate; de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contract; de a beneficia de serviciile menţionate în contract; de a li se păstra toate datele în siguranţă şi confidenţialitate: excepţiile de la regulă sunt consemnate în scris, în acord cu beneficiarii sau cu reprezentanţii lor.

                 Dreptul de a nu fi abuzați, exploatați, abandonați

    Extrem de important, adulţii cu handicap din centrele rezidenţiale trebuie să ştie că au dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi sau pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi sexual. Ei pot face sugestii şi reclamaţii fără teamă de represalii. Totodată,  nu pot fi exploataţi economic (abuzuri privind banii, proprietăţile, pretenţii ce depăşesc taxele convenite pentru servicii etc.) şi nu li se pot impune restricţii de natură fizică sau psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat şi a celor convenite prin contract de servicii, regulamentul de organizare şi funcţionare sau regulamentul de ordine interioară.
    Nu în ultimul rând, locatarii unui centru rezidenţial destinat persoanelor cu dizabilităţi au dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la toate serviciile centrului, fără discriminare, și de a beneficia de intimitate. Ei își pot manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii etc., îşi pot dezvolta talentele şi abilităţile, se pot împlini socio-profesional dacă asta doresc, şi își pot utiliza aşa cum vor lucrurile personale.
    Rezidenţii centrelor pentru persoane cu handicap au dreptul de a-şi gestiona după propria voință resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau dacă există acorduri scrise între centru şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor beneficiarilor.

                 Condiții pentru transferul sau excluderea din centru

    Excluderea sau transferul din Centrul de tip rezidenţial se poate face numai din raţiuni de ordin medical, la dorinţa beneficiarului, dar și în urma unor comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau pentru cei din jur sau pentru comportamente ce deranjează rutinele zilnice ale activităţii centrului. Transferul se mai poate face în cazul în care cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile centrului furnizor de servicii, precum și în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către furnizorul de servicii sociale.
    Adulții rezidenți ai centrelor au dreptul de a fi anunţaţi în scris şi de a putea fi audiaţi cu 28 de zile lucrătoare înainte dacă vor excluşi de la accesul la activităţile  instituției (cazuri de transfer ori rezilierea unilaterală a contractului de servicii). Excepție fac doar cazurile de forţă majoră: agravarea stării de sănătate a beneficiarului, agresarea de către beneficiar a personalului sau altor beneficiari etc.
           Codul mai prevede dreptul persoanei de a practica cultul religios dorit, de a duce o viaţă de adult împlinită, inclusiv în ceea ce priveşte relaţiile sexuale, şi de a nu desfăşura activităţi lucrative (aducătoare de venituri pentru centru) împotriva voinţei lor. Rezidenții trebuie să știe că au dreptul de a fi tratați individualizat și de a primi răspuns la toate solicitările sau opiniile exprimate.