Informatii despre decontarea transportului persoanelor cu dizabilitati

Din acest an, persoanele cu dizabilități și reprezentanții lor legali pot alege între decontarea carburantului, dacă vor să se deplaseze cu maşina proprie, şi bilete gratuite la transportul interurban.

Cine sunt beneficiarii:

 • persoanele cu handicap,
 • reprezentanții legali ai acestora,
 • părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii,

Care sunt beneficiile:

 • acordarea gratuităţii la transportul interurban sau
 • decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul

ATENȚIE:

 • Dacă s-a optat pentru decontarea carburantului, nu mai primește bilete de transport interurban nici asistentul personal al persoanei cu handicap grav.
 • Dacă se optează pentru acordarea gratuităţii la transportul interurban în baza biletelor de transport interurban, persoana nu poate solicita decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul.
 • Persoanele cu dizabilități care au și pensie, dacă optează pentru decontarea carburantului, trebuie să înapoieze biletele pentru transportul interurban primite de la Casa de Pensii și să prezinte o adeverință eliberată de aceasta care să ateste acest lucru.

Care este perioada de decontare:

Direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului decontează carburantul către persoanele îndreptățite, în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii și a documentelor aferente.

 

 

Cum se face decontul:

Decontarea carburantului se face în baza următoarei cereri de decontare:

 

 

Însoțitorul persoanei cu handicap poate fi orice persoană care o însoțește și asigură conducerea autovehiculului în timpul deplasării.

Fiecare cerere trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

 • bonurile fiscale eliberate de societatea de la care s-a achiziționat carburantul,
 • copie după C.I. a persoanei cu dizabilități,
 • copie după certificatul de încadrare în grad de handicap,
 • copie după extrasul de cont,
 • copie după certificatul de înmatriculare al autoturismului,
 • copie după permisul de conducere al șoferului,
 • copie dupa C.I. a șoferului (dacă titularul certificatului de încadrare în grad de handicap nu este și șoferul autoturismului).

Cererea de decontare cuprinde:

 • o declarație pe propria răspundere potrivit căreia călătoria cu autoturismul a avut loc în interesul persoanei cu handicap,
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Unde se depune cererea de decont:

Cererea de decontare se depune la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), în termen de 60 de zile de la data efectuării călătoriei.

Câte călătorii pot fi decontate:

Numărul de călătorii pentru care se decontează carburant în cursul unui an: 24 călătorii pentru persoana cu handicap grav și 12 călătorii pentru persoana cu handicap accentuat.

Descarcati FORMULAR (world)
Cerere (pdf)
Optiune (pdf)