Persoanele cu handicap ireversibil nu vor mai fi chemate periodic la Comisie

Oamenii afectați de dizabilități ireversibile nu vor mai trebui să se prezinte în fața Comisiei de evaluare pentru reevaluarea periodică, ca urmare a unei propuneri legislative adoptată recent de Camera Deputaților, ce modifică articolul nr. 59 din Legea nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Acest lucru este de un real folos persoanelor cu handicap care, deși au handicapuri ireversibile și nerecuperabile, trebuiau să cheltuie bani și să depună efort considerabil pentru a ajunge, pe orice vreme și din orice colț al județului, în fața Comisiei de evaluare, la Focșani, cu 30 de zile înainte de expirarea termenului trecut în Certificatul de încadrare, pentru reevaluare, dacă nu doreau să se trezească scoși din rândul persoanelor cu dizabilități și să rămână fără drepturile aferente.
Până la această modificare, respectivul articol din Legea nr. 448/2006 prevedea că persoanele cu handicap au următoarele obligații: să se prezinte, din oficiu sau la solicitare, pentru evaluare şi reevaluare, la comisiile cu competenţă în domeniu; să depună diligenţele necesare pentru a beneficia de drepturile prevăzute de lege; să depună diligenţe pentru încadrarea în muncă, în condiţiile legii, în raport cu pregătirea, posibilităţile fizice şi psihice, pe baza recomandărilor comisiei cu competenţă în domeniu; să colaboreze cu asistenţii sociali şi specialiştii care au ca scop recuperarea, reabilitarea, orientarea profesională şi integrarea socială; să aducă la cunoştinţă direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare cu privire la gradul de handicap, domiciliu sau reşedinţă, starea materială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Punctul care a fost modificat din acest articol, preciza că persoanele cu handicap au obligația „să urmeze activităţile şi serviciile prevăzute în planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv în planul individual de servicii al adultului cu handicap”. După modificare, acesta are următorul cuprins: „să se prezinte pentru reevaluare, la solicitarea structurilor competente în domeniu, cu excepţia persoanelor cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil, care nu pot urma programe de recuperare şi pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap”.
După aliniatul 1 al articolului 59 s-a mai introdus un nou aliniat, care prevede că : „Persoanele pentru care comisia de evaluare a stabilit un termen permanent de valabilitate a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap se prezintă pentru reevaluare în următoarele situaţii: solicită acest lucru ca urmare a agravării condiţiei lor medico-psihosociale; sunt convocate de către structurile competente în cazul existenţei unor suspiciuni justificate privind încălcarea prevederilor legale referitoare la încadrarea în grad şi tip de handicap”.