Recomandari pentru situatii de urgenta

 

În cazul în care sunteţi surprins de inundaţii la domiciliu, I.S.U. va recomandă următoarele:

• Aduceţi în casă unele lucruri sau puneţi-le culcate la pământ într-un loc sigur (mobila de curte, unelte de grădină sau alte obiecte care se pot muta şi care pot fi suflate de vânt sau luate de apă);
• Blocaţi ferestrele astfel încât să nu fie sparte de vânturi puternice, de apă, de obiecte care plutesc sau de aluviuni;
• Evacuaţi animalele şi bunurile de valoare în locuri de refugiu, dinainte cunoscute;
• Încuiaţi uşile şi ferestrele după ce închideţi apa, gazul şi aparatele electrice;
• Mutaţi obiectele care se pot mişca în partea cea mai de sus a casei, deconectaţi aparatele electrice şi împreună cu întreaga familie părăsiţi locuinţa şi deplasaţi-vă spre locul de  refugiu (etaje superioare, acoperişuri, înălţimi sau alte locuri dominante);
• În cazul în care sunteţi surprinşi în afara locuinţei (pe străzi, în şcoli, parcuri, săli de spectacole, autogări etc.) este necesar să respectaţi cu stricteţe comunicările primite şi să vă îndreptaţi spre locurile de refugiu cele mai apropiate.
În cazul în care se trece la evacuare:
• Respectaţi ordinea de evacuare stabilită: copii, bătrâni, bolnavi şi în primul rând populaţia aflată în zonele cele mai periculoase;
• Înainte de părăsirea locuinţei întrerupeţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, energie electrică şi închideţi ferestrele;
• Scoateţi animalele din gospodărie şi dirijaţi-le către locurile care oferă protecţie;
• La părăsirea locuinţei luaţi documentele personale, rezerva de alimente, apă, trusa sanitară, un mijloc de iluminat, aparat de radio, iar pe timp friguros şi îmbrăcăminte groasă;
• După sosirea la locul de refugiu, comportaţi-vă cu calm, ocupaţi locurile  stabilite, protejaţi şi supravegheaţi copiii, respectaţi măsurile stabilite.

La reîntoarcerea acasă respectaţi următoarele:

• Nu intraţi în locuinţă în cazul în care aceasta a fost avariată sau a devenit insalubră;
• Nu atingeţi firele electrice;
• Nu consumaţi apă direct de la sursă, ci numai după ce a fost fiartă;
• Consumaţi alimente numai după ce au fost curăţate, fierte şi după caz, controlate de organele sanitare;
• Nu folosiţi instalaţiile de alimentare cu apă, gaze, electricitate, decât după aprobarea echipelor de specialitate;
• Acordaţi ajutor victimelor surprinse de inundaţii;
• Executaţi lucrări de înlăturare a urmărilor inundaţiei, degajarea mâlului, curăţarea locuinţei şi mobilierului, dezinfectarea încăperilor, repararea avariilor;
• Sprijiniţi moral şi material oamenii afectaţi de inundaţii – în măsura posibilităţilor – prin găzduire, donare de bunuri materiale, alimente, medicamente.

Sfaturi utile in cazul producerii unui seism

I.S.U.: Reguli de comportare, individuale şi de grup, la locul de muncă, în familie, pe stradă, în timpul producerii unui seism.

1. Păstraţi-vă calmul, nu intraţi în panică, liniştiţi-i şi pe ceilalţi, protejaţi copiii, bătrânii şi femeile. Nu vă speriaţi de zgomotele din jur.
2. Preveniţi tendinţele de a părăsi camera sau locuinţa, deoarece faza seismică iniţială are o durată redusă, astfel încât tocmai faza puternică a mişcării seismice vă poate surprinde pe scări, holuri, paliere, în aglomeraţie şi panică, conducând la accidente grave, nedorite.
ATENŢIE! Scările sunt elemente de construcţie foarte sensibile la deplasările diferenţiate ale etajelor şi, chiar dacă ar rezista, deplasarea persoanelor pe scări sub efectul oscilaţiei seismice este extrem de periculoasă. Chiar dacă ieşirea de la etajele inferioare sau dintr-o locuinţă parter ar fi în principiu posibilă şi fezabilă în scurt timp, în special pentru persoane tinere, afară sunt multe alte riscuri: coşuri de fum, parapete, ornamente, vitraje etc.
3. Rămâneţi în încăpere sau locuinţă, departe de ferestre care se pot sparge şi vă pot accidenta, protejaţi-vă sub o grindă, toc de uşă solid, sub un birou sau masă care sunt suficient de rezistente spre a vă feri de căderea unor obiecte, mobile suprapuse, lămpi, tencuieli ornamentale etc. În lipsa unor astfel de posibilităţi vă puteţi proteja stând la podea lângă un perete solid, pe genunchi şi coate, cu faţa în jos iar cu palmele împreunate vă veţi proteja capul, ceafa, iar cu antebraţele pe lateral capul. Această recomandare implică o cunoaştere prealabilă a acelor elemente de construcţie rezistente, prin consultarea unui specialist atestat.
4. Dacă este posibil, închideţi sursele de foc cât puteţi mai repede iar dacă a luat foc ceva interveniţi imediat după ce a trecut şocul puternic.
5. Nu fugiţi pe uşă, nu săriţi pe fereastră, nu alergaţi pe scări, nu utilizaţi liftul, evitaţi aglomeraţia, îmbulzeala, iar dacă este posibil deschideţi uşa locuinţei spre exterior, spre a preveni blocarea acesteia, în vederea evacuării după terminarea mişcării seismice.
6. Nu alergaţi în stradă.
7. Dacă vă aflaţi în afara unei clădiri, deplasaţi-vă cât mai departe de clădire, feriţi-vă de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri, ornamente care de obicei se pot prăbuşi în stradă.
 8. Acordaţi prim ajutor persoanelor rănite.

Comportarea după producerea unui cutremur:

1. Nu părăsiţi imediat spaţiul, camera, apartamentul, clădirea în care v-a surprins seismul. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele intrate în panică sau speriate, în special copiii.
2. Ajutaţi-i pe cei răniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii, să se degajeze. Nu mişcaţi răniţii grav – dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze – până la acordarea unui ajutor medical calificat.
 3. Îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, asigurându-le îmbrăcăminte şi încălţăminte co-respunzătoare sezonului în care s-a declanşat seismul, în vederea unei eventuale evacuări din locuinţă sau clădire pentru o perioadă anume, de la câteva ore la câteva zile.
4. Nu utilizaţi telefonul decât pentru apeluri la salvare, pompieri sau  către organismul cu însărcinări oficiale în privinţa intervenţiei post-dezastru, în cazuri justificate, spre a nu bloca circuitele telefonice.
5.  Dacă s-a declanşat un incendiu, încercaţi să-l stingeţi prin forţe proprii.
 6. Verificaţi preliminar starea instalaţiilor electrice, gaze, apă, canal, verificaţi vizual starea construcţiei în interior. În cazul constatării de avarii, închideţi alimentarea locală sau generală şi anunţaţi unitatea pentru intervenţie. Nu folosiţi foc deschis.
7. Părăsiţi clădirea cu calm, fără a lua cu dvs. lucruri inutile, dar verificaţi mai întâi scara şi drumul spre ieşire spre a nu vă expune la pericole.
8. Pentru orice eventualitate, preveniţi rănirea provocată de căderea unor tencuieli, cărămizi etc. la ieşirea din clădire utilizând o cască de protecţie sau în lipsa acesteia un scaun/taburet ori alt obiect protector: geantă, ghiozdan, cărţi groase etc.
9. Dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, iar acestea au vitraj, procedaţi cu calm la spargerea geamului şi curăţirea ramei şi a zonei de cioburi, utilizând un scaun, o vază etc. Dacă se constată că în ascensor sunt persoane blocate, liniştiţi-le, mai întâi, după care solicitaţi sprijin persoanelor autorizate.
10. Evitaţi clădirile grav avariate, cu excepţia unor cazuri de ajutor sau salvare, măsuri ce trebuie întreprinse cu un minimum de măsuri de securitate şi fără riscuri inutile.
11. Ajutaţi echipele de intervenţie pentru ajutor sau salvare.
12. Ascultaţi numai anunţurile posturilor de radioteleviziune naţionale şi recomandările de acţiune imediată ale organelor în drept.
13. Fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri ulterioare primei mişcări seismice – aşa numitele replici – fără a intra în panică. Nu daţi crezare zvonurilor care apar frecvent imediat după seisme, chiar dacă aparent sunt vehiculate de aşa-zişi specialişti!
14. La evacuare daţi prioritate celor răniţi sau copiilor, bătrânilor, femeilor şi ascultaţi întocmai recomandările salvatorilor.
15. Experienţa cutremurelor precedente a dovedit că este util să aveţi cunoştinţe necesare supravieţuirii până la intervenţia echipelor de salvare în cazul unei situaţii extreme în care, de exemplu, aţi fi surprinşi sub nişte dărâmături, mobilier răsturnat sau într-o cameră, incintă, ascensor etc. blocate, prin înţepenirea uşilor sau din alte cauze.

Specialistii americani recomanda in cazul producerii unui cutremur urmatorele pozitii si locuri in care sa va adapostiti.

Ei au ajuns la concluzia ca atunci cand se prabuseste un plafon langa orice obiect (dulap, pat, automobil etc) se formiaza triunghiuri in care suntem in siguranta numite triunghiurile vietii.