Cum faci o plangere la Avocatul Poporului

Dacă aveți o problemă care ține de competența Avocatului Poporului, găsiți mai jos un model de plângere generală și adresa la care trebuie s-o trimiteți:

Avocatul Poporului

Str. Eugeniu Carada nr. 3

Sector 3 Bucureşti

Tel: 021-312 71 34 (dispecerat), 021-312 94 62 (centrala)

Pagină de Internet: www.avp.ro

Adresă de e-mail: avp@avp.ro

 

Model de cerere către Avocatul Poporului

 

1.Numele şi prenumele (cu majuscule) ……………………….. domiciliat în (reşedinţa ori altă adresă unde puteţi fi găsit) ……………… str. ………….. nr. ….. bl. ….. sc. ….. ap. ….. telefon ……………….

 

2. Data la care aţi luat cunoştintă despre încălcarea drepturilor dumneavoastră ………………………….

3. Prezentarea succintă a drepturilor şi libertăţilor încălcate: ……………………………………………………

4. Autoritatea administrativă sau funcţionarul public reclamat: …………………………………………………

5. Descrierea succintă a faptelor invocate, prin care vi s-au încălcat drepturile: ……………. (puteţi continua pe o altă pagină, pe care să o anexaţi la cerere)

6. Autorităţile publice care au fost sesizate anterior: ………………………………………………………………

7. Răspunsul primit şi motivele pentru care vă consideraţi în continuare nedreptăţit: ……………………..

8. În dovedirea celor afirmate depun următoarele acte (în copie, nu în original): …………………………..

9. Menţiunea obligatorie dacă cererea face obiectul unei cauze aflate pe rolul unei instante judecatoreşti sau dacă a format obiectul unei judecăţi: …………..

10. Doresc ca toate informaţiile şi rezultatele acestei cereri să rămână confidenţiale:DA NU

11. Cererea este depusă o Personal o Prin mandatar

Data ……………

Semnătura …………………

 

 

 

Precum și un model de petiție ce trebuie formulat în caz de discriminare:

Petiție către Avocatul Poporului pentru discriminare

 

Către AVOCATUL POPORULUI

Subsemnatul/a……………………………. domiciliat/ă în ………, str………………, nr………, bloc…….., sc…………., et…………., ap………………….., sector/judet………

În temeiul Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, formulez prezenta PETIŢIE cu privire la încălcarea dreptului meu de a nu fi discriminat/ă, garantat prin art. 14 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de Protocolul nr. 12 la această Convenţie, de către următoarea autoritate/următoarele autorităţi a/ale administraţiei publice:

………………………………………………..

Va solicit că, în urmă unei anchete proprii, să luaţi măsurile legle pentru înlăturarea ilegalităţilor constatate, repararea prejudiciilor pe care le-am suferit şi înlăturarea cauzelor care au generat sau au favorizat încălcarea drepturilor mele de către administraţia publică.

De asemenea, solicit să mi se comunice modul de soluţionare a acestei petiţii.

MOTIVELE PETIŢIEI SUNT URMĂTOARELE:

……………….(descrierea cât mai detaliată a modului în care s-a produs instigarea la discriminare sau discriminarea, cu indicarea datei şi a personelor implicate, dacă sunt cunoscute)………..

Pot dovedi cele afirmate cu:

– următoarele înscrisuri/documente pe care le depun în fotocopie:

– depoziţiile următorilor martori, a căror audiere o solicit în cadrul anchetei proprii pe care o efectuaţi:

– înregistrare audio/video relevantă (de ex. înregistrarea unei emisiuni)

Dată,

Semnătură,

 

 

sursa: http://www.apador.org/