Criteriile de prioritizare pe baza carora se intocmesc listele de asteptare in vederea acordarii dispozitivelor medicale si documente necesare

Natalia's picture

Acesta este ultimularticol din seria dedicata seriei privind dispozitivelor medicale decontate de CNAS. In el va prezint criteriile pe baza carora se pot acorda aceste dispozitive, dar si documentele necesare.

Criteriile de prioritizare pe baza carora se intocmesc listele de asteptare in vederea acordarii dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale

1. Criteriul vital
- aparat pentru administrare continua cu oxygen
- aparat de ventilatie noninvaziva
- dispositive pentru protezare stonii
- dispositive pentru incontinent urinara

Criteriul de varsta
- Copii 0-18 ani

3 Criteriul de necessitate
Persoane cu certificate de incadrare intr-un grad de handicap
- handicap motor partial/total (proteze member)

4 Criteriul de sustitutie
- deficient de dezvoltare psihosomatica – corrective postural (Orteze, Dispozitive de mers, Incaltaminte ortopedica)
- dospozitive de protezare ORL (Proteza auditiva, Proteza traheala, Proteza formatorie), dispositive pentru deficiente vizuale (Lentile intraoculare)

5. Criteriul de reintegrare sociala
- personae aflate in activitate – scolari, salariati, intretinatori de familie,, pensionari

6. Criteriul social
- personae care nu au apartinatori si carora dispozitivul medical le este necesar pentru ingrijire zilnica
- personae institutionale

7. Criteriul urgentei interventionale – programari pentru interventii chirurgicale in clinici si spitale

8. Criteriul chronologic – dupa data cererii

9. In cazuri justificate , in cazul unor petitii/memorii/ argumentate sai in situatia unor cazuri medicale insotite de documente medicale justificative, cererile asiguratilor pentru acordarea de dispositive medicale vor fi analizate cu prioritate.

Criteriile de prioritate stabilite sunt aplicabile atat noilor cereri care se primesc, cat si listei de asteptare.

Documentele prevazute de lege ce trebuie depuse la C.A.S. in vederea procurarii de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulatoriu
1 Cererea tip de procurare a dispozitivelor medicale.
2 Prescriptia medicala eliberata de un medic specialist aflat in relatii contractuale cu C.J.A.S., valabila 30 de zile de la data eliberarii (original si xerocopie), se specifica:
- denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista de dispozitive medicale;
- deficienta organica sau fiziologica nu a aparut in urma unei boli profesionale, a unui accident de munca sau sportiv; - medicul specialist nu reprezinta interesele nici unui furnizor de dispozitive medicale; - numele casei de asigurari de sanatate si numarul de contract al medicului de specialitate cu casa de asigurari de sanatate.
3 Xerocopie dupa buletin/carte de identitate (2 xerocopii pentru proteze. ORL);
4 Xerocopie dupa certificatul de nastere, pentru copiii sub 14 ani;
5) Dovada calitatii de asigurat dupa caz (cupon de pensie, adeverinta de salariat, adeverinta de elev/student pentru categoria de varsta peste 18 ani, adeverinta de somaj, adeverinta de ajutor social, certificat de incadrare intr-un grad de handicap,).
Exceptie:
a) pentru dispozitivele de protezare in domeniul O.R.L. (proteze auditive) - se va depune si AUDIOGRAMA tonala si vocala, eliberata de un cabinet medical acreditat (original si xerocopie);
b) pentru dispozitivele de protezare stomii si incontinenta urinara (saci, pungi, sonde) prescriptia medicala poate fi facuta pentru maxim 90 de zile;
c) pentru protezarea vizuala - implant cu lentile intraoculare pescriptia medicala trebuie insotita de BIOMETRIA eliberata de o clinica de specialitate sau de un serviciu specializat autorizat si acreditat;
d) in cazul primei protezari (activitatea protetica pana la prima protezare definitiva) a membrului inferior, prescriptia medicala trebuie sa specifice modul de protezare si sa prevada tipul protezei definitive;
e) in cazul fotoliilor rulante, acestea se vor acorda asiguratiilor pe o perioada nedeterminata sau determinata - prin inchiriere;
f) aparatele pentru administrarea continua cu oxigen se vor acorda pe o perioada determinata prin inchiriere.

Categorii: 

Tags: