Medierea, obligatorie înainte de a ajunge la instanţă


Persoanele care vor să deschidă acţiuni civile în instanţă vor trebui să treacă mai întâi pe la mediator. În unele cazuri, pot fi mediate şi anumite cauze penale. Legea intră în vigoare astăzi.
  De astăzi, persoanele care vor să deschidă o acţiune civilă la instanţa de judecată vor trece mai întâi pe la mediator. Şedinţa de informare asupra medierii este gratuită şi poate salva părţile de la un eventual proces, care poate fi costisitor şi de lungă durată. Mai mult, medierea poate interveni şi în cazurile penale, unde acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate, iar împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală.
   Prima lege care reglementa medierea a apărut în 2006, dar această instituţie nu a fost pe deplin cunoscută la vremea respectivă.
 Cei care au ceva de împărţit şi vor să meargă în faţa unui judecător, cei care vor să recupereze datorii în litigiile comerciale, vor să divorţeze sau să deschidă o acţiune civilă pe rolul unei instanţe judecătoreşti, vor trebui, de astazi, să treacă mai întâi pe la un mediator, pentru o şedinţă de informare. În cazul în care părţile insistă să se judece în instanţă, mediatorul eliberează un document în care este stipulat acest lucru.
   În cadrul şedinţei de informare, mediatorul va explica părţilor scopul şi efectele medierii, dar şi avantajele acestei proceduri. „ Medierea aduce avantaje în privinţa economiei de resurse financiare şi de timp. Tarifele sunt unele rezonabile şi sunt calculate în funcţie de caz, nu sunt tarife impuse. În 2012 a apărut ordonanţa care reglementează modul de desfăşurare a informării privind medierea. Toţi cei care vor să deschidă o acţiune civilă sau comercială vor apela la mediere, iar în penal în unele cazuri“, a declarat mediatorul Iulian Mocanu, preşedintele Camerei Mediatorilor Vrancea. Acesta a adăugat că şi înainte de intrarea în vigoare a acestei ordonanţe, instanţele de judecată informau sau îndrumau părţile din dosare către mediator.
   Părţile se pot prezenta împreună sau separat în faţa mediatorului. În cazul în care în faţa acestuia nu se prezintă decât reclamantul, mediatorul are obligaţia de a invita în scris şi cealaltă parte, stabilind un termen de cel mult 15 zile. În cazul în care cealaltă parte se află în imposibilitatea de a se prezenta, se poate fixa o nouă şedinţă, la cererea acesteia. Se poate şi ca pârâtul să refuze medierea sau să nu răspundă invitaţiei transmise de mediator şi în acest caz, medierea se consideră refuzată.
   După ce vor fi informate asupra medierii, părţile sunt libere să accepte sau nu să meargă în continuare pe această procedură. În cazul în care vor refuza, mediatorul le va elibera procesul verbal de informare asupra medierii, document cu care se vor prezenta la instanţa de judecată. În cazul în care medierea va fi acceptată, părţile vor achita un onorariu mediatorului şi procedura de mediere se va declanşa. „De la 1 februarie vom avea şi un proces verbal de informare tipizat, recunoscut de Consiliul de Mediere şi de instanţe“, a adăugat Iulian Mocanu.
   Aceste noi reglementări vor fi în avantajul nu numai al justiţiabililor, ci şi al instanţelor de judecată şi Parchetelor. Dacă mediatorii vor avea activitate mai intensă, la instanţe ar putea să scadă numărul dosarelor nou intrate pe rol, unii stopând încă din faşă litigiul. În unele cauze penale, în care acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a părţii vătămate şi împăcarea părţilor înlătură răspunderea penală, se poate găsi o cale pentru ca cel care ar putea fi cercetat penal să scape de răspunderea în faţa legii şi să despăgubească victima, în aşa fel încât ambele părţi să fie mulţumite.
   În civil, se poate apela la mediator în domeniul protecţiei consumatorului, dreptului familiei, în litigiile privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare şi în domeniul răspunderii profesionale. În domeniul penal, devine obligatorie şedinţa de informare a medierii pentru infracţiunile de lovire sau alte violenţe, abuz de încredere, vătămare corporală din culpă, furt între soţi sau rude, distrugere, gestiune frauduloasă, abandon de familie. În anumite condiţii se va aplica şi pentru viol, violare de domiciliu, abuz în serviciu contra intereselor publice, abuz în serviciu prin îngrădirea unor drepturi sau purtare abuzivă. „Sunt binevenite aceste prevederi ca şi intrarea în vigoare a acestora. Sperăm să ducă la scăderea numărului cauzelor penale, o soluţionare mai rapidă a cauzelor, reducerea costurilor cu privire la cercetarea şi urmărirea penală. Impactul sperăm să fie favorabil atât pentru părţi cât şi pentru instituţiile statului“, a declarat procurorul Marinela Arginteanu, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea.
     Pe lângă economia de timp şi bani şi reducerea stresului, medierea mai oferă şi alte beneficii. Unul dintre ele este fixarea datei şi a orei la care să aibă loc şedinţa. La instanţa de judecată nu se ţine cont de programul părţilor. Şedinţa de mediere nu are limită de timp, motiv pentru care unele medieri se pot finaliza în câteva minute, iar altele după câteva ore sau poate fi încheiată cu o înţelegere parţială, discuţiile fiind continuate la o şedinţă ulterioară. Dacă la instanţa de judecată dosarele sunt repartizate aleatoriu, în mediere, părţile îşi pot alege mediatorul. De asemenea, şedinţa de la mediator nu este publică, prin urmare,  nimeni nu va şti problema cu care părţile s-au prezentat în faţa mediatorului.
   Prin mediere se sting conflicte existente, dar în acelaşi timp se şi preîntâmpină apariţia altor neînţelegeri. Mediatorul nu judecă părţile, ci doar facilitează dialogul dintre ele, în vederea soluţionării în favoarea ambelor părţi. În cazul în care medierea nu este o reuşită, părţile au întotdeauna alternativa procesului la instanţa de judecată.(sursa:Monitorul de Vrancea)